Straż Miejska we Wrocławiu - strona nieoficjalna

Komendant Straży Miejskiej we Wrocławiu Zbigniew Słysz Auta najprawdopodobniej Strażników Miejskich zaparkowane pod komendą Straży Miejskiej we Wrocławiu Straż Miejska we Wrocławiu i jej komendant Zbigniew Słysz twierdzą, że odholowanie 89 źle zaparkowanych samochodów przez okres 150 dni to sukces Wrocławskiej Straży Miejskiej. Galeria powstała aby uświadomić obibokom ze Straży Miejskiej, że formacja działa beznadziejnie, nie osiąga efektów, a wydawane pieniądze na tę formację to marnotrastwo i strata. Najlepiej widać to przed budynkiem komendy.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są słabo wykształceni, nie posiadają podstawowej wiedzy z zakresu prawa drogowego, są niekompetentni, niedouczeni, wulgarni i nie spełniają powierzonych im obowiązków sumiennie. Ponadto świadomie nieprzestrzegają przepisów ruchu drogowego parkując na zakazach, miejscach dla inwalidów, zawracają na przejściach dla pieszych i parkują w zatokach autobusowych.

Straż Miejska we Wrocławiu zatrudnia 250 mundurowych funkcjonariuszy, którzy w całym ubiegłym roku podjęli 90 tys. interwencji z czego 22 tys. z zawiadomienia mieszkańców. Przekłada się to na 0.98 interwencji dziennie na głowę jednego funkcjonariusza. Lub jak kto woli na 2.5-2.8 interwencji na dzień roboczy na dwóch funkcjonariuszy (po uwzględnieniu urlopów, chorobowych, dni wolnych od pracy oraz faktu, że zawsze jeden "naukowiec" jest pilnowany przez drugiego).

Bajeczne sukcesy funkcjonariuszy można znaleźć nawet na głównej stronie Straży Miejskiej. Czytamy o bieżących zadaniach Straży Miejskiej: "Wrocław, dnia 14 maja 2010 r., godzina 1.35, Rynek Patrol Straży Miejskiej Wrocławia podjął interwencję wobec trzech mężczyzn w wieku 24 lata, kąpiących się w fontannie. Mężczyźni zostali ukarani mandatami na łączną kwotę 600 zł." "Wrocław, dnia 26 kwietnia 2010 r., godzina 23.40, most Uniwersytecki. Patrol Straży Miejskiej Wrocławia podjął interwencję wobec dwóch mężczyzn w wieku 27 i 25 lat, umieszczających ogłoszenia na barierach ochronnych mostu. Mężczyźni za wykroczenie z art. 63a § 1 kw zostali ukarani mandatami w wysokości 200 PLN."

Po takich komunikatach na głównej stronie Straży Miejskiej przypomina mi się dowcip: "Złapaliśmy 2 terrorystów i tak im dupy skopaliśmy, że aż im kredki z tornistra wypadły".
Jaki powinien być prawdziwny strażnik miejski? Zgodnie ze ślubowaniem składanym podczas rozpoczęcia służby czyli: "Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby".

GALERIA SUKCESÓW
.